22. januar 2019

Generalforsamling 2019

General forsamling Mejrup eSport

Medlemmer, forældre, samt alle med interesse indenfor esport inviteres hermed til Mejrup eSports generalforsamling fredag d. 15 februar kl. 19.00. Generalforsamlingen foregår i Mejrup hallens mødelokaler.

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Valg af stemmer
 3. Valg af dirigent
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
  (Indkomne forsalg skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 7 februar. Kan sendes til vores mail: kontakt@mejrupesport.dk)
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af formand
 10. Valg af næstformand
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Mads Nørgaard Jensen (Ikke på valg)
 • Rene Viborg (Ikke på valg)
 • Carsten Madsen (Ikke på valg)
 • Gabriella Louise Dam (På valg, modtager ikke genvalg)
 • Rene Friis (På valg, modtager genvalg)

Suppleanter:

 • Dig?
 • Dig?
 1. Valg af revisor(er) og en revisorsuppleant
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen

Mejrup eSports bestyrelse